Cauza T-49/17: Hotărârea Tribunalului din 7 mai 2019 — Spania/Comisia („FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Corecții financiare — Noțiunea «producător» — Investiții realizate în afara incintelor unei organizații de producători — Controale prealabile aprobării unui program operațional — Control în cadrul ordonanțării cheltuielilor — Corecție financiară unică — Corecție financiară forfetară — Proporționalitate — Obligația de motivare”)