Lieta T-49/17: Vispārējās tiesas 2019. gada 7. maija spriedums — Spānija/Komisija (“ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Finanšu korekcijas — Ražotāja jēdziens — Ārpus ražotāju organizācijas telpām veiktas investīcijas — Iepriekšējas pārbaudes darbības programmas apstiprināšanai — Pārbaude maksājumu apstiprināšanā — Vienreizēja finanšu korekcija — Vienotas likmes finanšu korekcija — Samērīgums — Pienākums norādīt pamatojumu)