asia T-49/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.5.2019 — Espanja v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Rahoitusoikaisut — Tuottajan käsite — Tuottajajärjestön tilojen ulkopuolella toteutetut investoinnit — Toimintaohjelman hyväksymistä edeltävät tarkastukset — Menojen hyväksymisen valvonta — Kertaluonteinen rahoitusoikaisu — Kiinteämääräinen rahoitusoikaisu — Oikeasuhteisuus — Perusteluvelvollisuus)