kohtuasi T-49/17: Üldkohtu 7. mai 2019. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (EAGF ja EAFRD — Rahastamisest väljajäetavad kulud — Finantskorrektsioonid — Mõiste „tootja“ — Väljaspool tootjaorganisatsiooni tööruume tehtavad investeeringud — Rakenduskava kinnitamisele eelnevad kontrollimised — Kulude kinnitamise kontrollimine — Ühekordne finantskorrektsioon — Kindla määraga finantskorrektsioon — Proportsionaalsus — Põhjendamiskohustus)