2013 m. birželio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir panaikinti Tarybos direktyvą 92/52/EEB, Komisijos direktyvas 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/39/EB ir Komisijos reglamentus (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))