ETA:n sekakomitean päätös N:o 27/2015, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015, ETA-sopimuksen liitteen VI (Sosiaaliturva) muuttamisesta [2016/515]