Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/1671, 4. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees