Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1671 af 4. oktober 2019 om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd