Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.5020 – Lesaffre/GBI UK) Text s významem pro EHP