Cauza C-228/09: Acțiune introdusă la 24 iunie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Polonă