Statutul infrastructurii europene de cercetare pentru tehnologiile de imagistică în domeniul științelor biologice și biomedicale — Consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)2019/C 377/01 Statutul Euro-BioImaging ERIC