Statut europejskiej infrastruktury badawczej na potrzeby technologii obrazowania w naukach biologicznych i biomedycznych – konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej Euro-BioImaging (Euro-BioImaging ERIC)2019/C 377/01 Statut Euro-Bioimaging ERIC