Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG (rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) oraz dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II))