UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM FORSLAG TIL RAADETS AFGOERELSE OM FASTLAEGGELSE AF ET FEMAARIGT FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSPROGRAM ( 1980-1984 ) FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB INDEN FOR BIOLOGI OG SUNDHEDSBESKYTTELSE ( PROGRAM FOR STRAALINGSBESKYTTELSE )