Lieta C-145/18: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 5. septembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Direktīva 2006/112/EK – 103. panta 2. punkta a) apakšpunkts – 311. panta 1. punkta 2) apakšpunkts – IX pielikuma A daļas 7. punkts – Samazinātā PVN likme – Mākslas darbi – Jēdziens – Mākslinieka fotografēti fotoattēli, ko kopējis viņš vai kas kopēti viņa pārraudzībā, parakstīti un numurēti, ne vairāk par 30 eksemplāriem – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir noteikts, ka samazinātā PVN likme ir piemērojama vienīgi fotogrāfijām, kam piemīt mā slinieciskums)