ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-1089/01 υποβολή: Pier Casini (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Έργα προσαρμογής του οδικού κόμβου μεταξύ της οδού Emilia και του δημόσιου δρόμου Selice Montanara και πραγματοποίησης της σύνδεσης μεταξύ της οδού Borghi και της οδού Marzabotto στο δήμο της Ίμολα.