Meddelande till registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/184/Gusp och rådets förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma 2021/C 154/04