Γραπτή ερώτηση E-9313/10 Nuno Melo (PPE) προς την Επιτροπή. Χώρες με κρούσματα της νόσου του νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων