Asia C-516/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.9.2016 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 178 artiklan a alakohta — Vähennysoikeus — Vähennysoikeuden käyttämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt — 226 artiklan 6 ja 7 alakohta — Laskun pakolliset tiedot — Suoritettujen palveluiden laajuus ja laatu — Päivä, jolloin palvelut on suoritettu)