Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2020/1843 z dne 13. maja 2020 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2018