Eiropas ātrgaitas dzelzceļa tīkls nav izveidots, tā vietā