2008/878/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 2. července 2008 o státní podpoře, kterou Německo zamýšlí poskytnout společnosti DHL (oznámeno pod C 18/07 (ex N 874/06)) (oznámeno pod číslem K(2008) 3178) (Text s významem pro EHP)