Γραπτή ερώτηση E-009401/12 Nikolaos Salavrakos (EFD) προς την Επιτροπή. Μεταναστευτικά ρεύματα από τη Συρία