Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2021/C 89/03