Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1076 af 30. juli 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet isofluran med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf (EØS-relevant tekst.)