Cauza C-767/19: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 3 decembrie 2020 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE – Piața internă a energiei electrice și a gazelor naturale – Separare efectivă între gestionarea rețelelor de transport de energie electrică și de gaze naturale, pe de o parte, și activitățile de furnizare și de producție, pe de altă parte – Înființarea unor autorități de reglementare naționale independente)