Asia C-767/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 3.12.2020 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivit 2009/72/EY ja 2009/73/EY – Sähkön ja maakaasun sisämarkkinat – Yhtäältä sähkön ja kaasun siirtoverkkojen hallinnoinnin ja toisaalta toimituksen ja tuotannon tehokas eriyttäminen – Riippumattomien kansallisten sääntelyviranomaisten perustaminen)