Kohtuasi C-767/19: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 3. detsembri 2020. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Direktiivid 2009/72/EÜ ja 2009/73/EÜ – Elektrienergia ja maagaasi siseturg – Ühest küljest elektrienergia ja gaasi põhi- ja ülekandevõrkude haldamise ning teisest küljest tarne- ja tootmistegevuse tegelik eraldamine – Sõltumatute riiklike reguleerivate asutuste loomine)