Sprawa C-159/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 12 grudnia 2018 r. w sprawie T-411/16, Othman/Rada, wniesione w dniu 21 lutego 2019 r. przez Syriatel Mobile Telecom