Zaak C-159/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 februari2019 door Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) tegenhet arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 12 december 2018 in zaak T-411/16, Syriatel MobileTelecom/Raad