Kawża C-159/19 P: Appell ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2019 minn Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fit-12 ta’ Diċembru 2018 fil-Kawża T-411/16, Syriatel Mobile Telecom vs Il-Kunsill