predmet C- 159/19 P: Žalba koju je 21. veljače 2019. podnio Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 12. prosinca 2018. u predmetu T-411/16, Syriatel Mobile Telecom protiv Vijeća