kohtuasi C-159/19 P: Syriatel Mobile Telecomi (Joint Stock Company) 21. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 12. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-411/16: Syriatel Mobile Telecom versusnõukogu