Дело C-159/19 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Съвет