Czy osiągnięto główny cel części zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu