Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu