Zadeva C-153/20 P: Pritožba, ki jo je 27. marca 2020 vložila Republika Litva zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 22. januarja 2020 v zadevi T-19/18, Litva/Komisija