Vec C-153/20 P: Odvolanie podané 27. marca 2020: Litovská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 22. januára 2020 vo veci T-19/18, Litovská republika/Komisia