Kawża C-153/20 P: Appell ippreżentat fis-27 ta’ Marzu 2020 mir-Repubblika tal-Litwanja mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-22 ta’ Jannar 2020 fil-Kawża T-19/18, Il-Litwanja vs Il-Kummissjoni