Lieta C-153/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 27. martā Lietuvas Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2020. gada 22. janvāra spriedumu lietā T-19/18 Lietuva/Komisija