Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 17. juuni 2010.$