Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Ιουνίου 2010.