Asia C-253/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 16.7.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação de Guimarães – Portugali) – MH ja NI v. OJ ja Novo Banco SA (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Maksukyvyttömyysmenettelyt – Asetus (EU) 2015/848 – 3 artikla – Kansainvälinen toimivalta – Velallisen pääintressien keskus – Yksityishenkilö, joka ei harjoita itsenäistä elinkeino- tai ammattitoimintaa – Kumottavissa oleva olettama, jonka mukaan kyseisen henkilön pääintressien keskus on hänen vakinainen asuinpaikkansa – Olettaman kumoaminen – Tilanne, jossa velallisen ainoa kiinteistö sijaitsee vakinaisen asuinjäsenvaltion ulkopuolella)