Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, P 321, 30 december 1967