Decizia Comisiei din 3 octombrie 2008 de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2009-2012 [notificată cu numărul C(2008) 5533] (Numai textul în limba portugheză este autentic) (2008/788/CE)