Komisijos sprendimas 2008 m. spalio 3 d. kuriuo nustatomos savanorišką moduliavimą Portugalijoje taikant gaunamos grynosios sumos 2009–2012 kalendoriniais metais (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5533) (Tekstas autentiškas tik portugalų kalba) (2008/788/EB)