Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2127 tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data tal-applikazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE, 97/78/KE u 2000/29/KE (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)