Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 193 jednacího řádu Soudního dvora