Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2015/573 ( 2015. gada 30. janvāris ), ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai polivinilhlorīda sensoros in vitro diagnostikas medicīniskajās ierīcēs Dokuments attiecas uz EEZ