Nalog Suda od 22. prosinca 2017. u predmetu E-1/17 – Konkurrenten.no AS protiv Nadzornog tijela EFTA-e (Apsolutne zapreke vođenju postupka – Državne potpore – Odluka o zatvaranju službenog istražnog postupka)